Thought Of The Day
“The ordainer controls the fate of souls in accordance with their parabdha Karma.
Whatever is destined not to happen will not happen, try as you may.
Whatever is destined to happen will happen, do what you may to prevent it.
This is certain. The best course... is to remain silent.”
Ramana Maharish
Pictures gallery

Herman Van Rompuy is resoluut: “Le Pen wordt géén president”

Het zijn bange tijden voor eurobelievers met de nakende verkiezingen in Nederland, Frankrijk en dit najaar ook Duitsland. De viering van zestig jaar Verdrag van Rome op zaterdag 25 maart moet een moment van hoop worden. Herman Van Rompuy (CD&V), voormalig premier en Europees president, laat zijn licht schijnen op verleden, heden en toekomst.

Kan u ons historisch geheugen even opfrissen? Dat Verdrag van Rome, wat was dat weer?

Je moet eigenlijk terugkeren naar mei 1950, en de fameuze persconferentie van de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman. Dat was de eerste stap in de Europese eenmaking: de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Zes landen, Frankrijk, West-Duitsland, Italië en de Benelux, vertrouwden de bevoegdheid over die twee sectoren toe aan een supranationaal orgaan. Niet lang daarna begonnen zij ook onderhandelingen over het afschaffen van onderlinge douanetarieven en het instellen van een gemeenschappelijk buitentarief. Dat is uitgemond in het Verdrag van Rome dat in maart 1957 ondertekend werd: de oprichting van één douane-unie. Men noemde dat toen de Europese Economische Gemeenschap (EEG). Een groot deel van die onderhandelingen vond trouwens plaats in Brussel, in kasteel Hertoginnedal. Dat kwam omdat onze minister van Buitenlandse Zaken Paul-Henri Spaak de drijvende kracht was.

More…
http://www.dezondag.be/hermanvanrompuy/

 

http://www.dezondag.be/hermanvanrompuy/