De Grote Geldenquête: dit vindt de Belg

Hoe kijkt de Belg naar zijn eigen portemonnee, en die van zijn buurman? Is het basisinkomen een goed idee? De meest opvallende resultaten uit de Grote Geldenquête van Knack op een rij.

 

  • 63% van de Belgen is tegen de invoering van een basisinkomen van 1000 euro per maand (19% is voor, 18% neutraal). 

Van de 65-plussers wijst 73 procent het basisinkomen af, maar ook bij de min-34-jarigen is het geen succes: 64 procent is tegen. Willen ook beslist niet weten van een basisinkomen: laagopgeleiden (68 procent), mensen die niet actief zijn (71 procent) en mensen uit de lagere sociale klasse (71 procent). Opvallend: vooral degenen die het meest in aanmerking komen voor een of andere sociale uitkering, wijzen het basisinkomen af.

  • Helft (49%) van de Belgen heeft aan het einde van de maand overschot op het gezinsinkomen (29% komt net toe en 19% komt tekort).

Dat gebeurt vaak bij Nederlandstaligen (61 procent) en veel minder bij Franstaligen (33 procent). Bijna drie op de vier landgenoten zeggen te sparen: duidelijk meer Nederlandstaligen (79 procent) dan Franstaligen (66 procent).

  • Tweederde van Belgen (62%) heeft vertrouwen in het advies van de bank (20% heeft het niet, 18% is neutraal).

Wat in het oog springt, is dat slechts 34 procent van de zelfstandigen zegt vertrouwen te hebben in de aanbevelingen van zijn bank. De andere beroepscategorieën zijn minder wantrouwig: 58 procent van de bedienden, 66 procent van de niet-actieven en 69 procent van de arbeiders slaan het advies van hun bank niet in de wind.

  • Vier op de vijf Belgen vindt het verschil tussen hoogste en laagste lonen in het land te groot (13% vindt van niet, 7% is neutraal).

Volgens de recentste cijfers van de FOD Economie verdiende een voltijdse werknemer in 2014 gemiddeld 3414 euro bruto per maand. De helft van de werknemers verdient meer dan 2976 euro, 10 procent van de loontrekkenden trekt minstens 5178 euro bruto, 10 procent krijgt minder dan 2220 euro.

  • Bijna helft (46%) van de Belgen denkt dat er binnen de vijf jaar een nieuwe bankencrisis komt (27% denkt van niet, 27% neutraal).

Drie op de vier ondervraagden zeggen dat ze de gevolgen van de bankencrisis van 2008 hebben gevoeld: ze konden minder sparen (52 procent), hadden minder koopkracht (52 procent) of moesten uitgaven uitstellen (33 procent). Bijna de helft is ervan overtuigd dat we binnen de vijf jaar een nieuwe bankencrisis meemaken, één op de vier denkt dat het niet zover komt.

 

Source: http://www.knack.be/nieuws/belgie/de-grote-geldenquete-dit-vindt-de-belg/article-normal-845207.html?utm_source=Newsletter-26/04/2017&utm_