Ik houd van Europa (en vijf redenen waarom jij dat ook moet doen)

De Europese Unie ligt al jaren onder vuur. Veel kritiek is terecht. Maar precies zestig jaar na het verdrag van Rome is een lofzang op zijn plaats: laten we nu even stilstaan bij de enorme verworvenheden die we óók aan Europa hebben te danken. Een ode in vijf delen.

 

Read more: https://decorrespondent.nl/6440/ik-houd-van-europa-en-vijf-redenen-waarom-jij-dat-ook-moet-doen/2040404094960-2dd41062