Thought Of The Day
“Those who find the right words never offend anyone. Yet they speak the truth. Their words are clear but never harsh. They do not take offence, and they do not give in.”
The Buddha
Pictures gallery

‘Het valt niet uit te leggen dat we ondanks alle kennis aan hormoonverstoorders blootgesteld blijven worden’

‘De aanpak van gevaarlijke chemische stoffen is een politiek schandaal van de eerste orde, waarbij dat van Volkswagen en Dieselgate verbleekt’, schrijfven Bart Staes en Petra De Sutter van Groen.

Om te beginnen een korte, medische waarschuwing: de Knack-berichtgeving over hormoonverstorende stoffen (EDC’s, endocrine disrupters) kan schokkende informatie bevatten die uw gemoedsrust kan schaden en uw stressniveau verhogen. De chemische lobby is permanent aanwezig.

Read more …