‘Het valt niet uit te leggen dat we ondanks alle kennis aan hormoonverstoorders blootgesteld blijven worden’

‘De aanpak van gevaarlijke chemische stoffen is een politiek schandaal van de eerste orde, waarbij dat van Volkswagen en Dieselgate verbleekt’, schrijfven Bart Staes en Petra De Sutter van Groen.

Om te beginnen een korte, medische waarschuwing: de Knack-berichtgeving over hormoonverstorende stoffen (EDC’s, endocrine disrupters) kan schokkende informatie bevatten die uw gemoedsrust kan schaden en uw stressniveau verhogen. De chemische lobby is permanent aanwezig.

Read more …