Dit is de vloek van olie: als je er eenmaal afhankelijk van bent, dan blijf je dat

Waarom heeft Latijns-Amerika nauwelijks een industrie opgebouwd, terwijl Europa, Amerika en Azië dat wél deden? Dat is geen toeval, maar een wetmatigheid. En die heeft alles te maken met de vloek van olie in de bodem. Ecuador laat zien hoe die een land in zijn greep krijgt.

Als de geschiedenis van Latijns-Amerika ergens door wordt getekend, dan is het door vijf eeuwen aan plundering van grondstoffen.

Het waren telkens nieuwe spelers die ervan profiteerden. Eerst de Europese kolonisten, daarna de westerse multinationals, en toen zij begin deze eeuw werden weggepest, stond oliehongerig China paraat om steeds meer grondstoffen van het continent te voeren.

Een rode draad tekende de geschiedenis: wie de bodemschatten wegvoerde kon zich ontwikkelen, maar het continent zelf bleef berooid en afhankelijk achter. Ruim vijf eeuwen na de Spaanse kolonisatie weten we dat het geen toeval was, maar een wetmatigheid. Zolang het kapitalisme draait op eindige en vervuilende grondstoffen, gaat de vooruitgang van de één altijd gepaard met de achterstelling van de ander.

More: https://decorrespondent.nl/6963/dit-is-de-vloek-van-olie-als-je-er-eenmaal-afhankelijk-van-bent-dan-blijf-je-dat/2206107719442-c8d940b0